Naše filosofie.

Naše filosofie.

MBtech – spolehlivý partner s jasným příslibem.

Se službami v oblasti engineeringu a poradenství pro automobilový průmysl jsme vám k dispozici po celém světě. Přemýšlíme globálně a hledíme do budoucnosti.
Na proces výroby automobilového produktu a jeho životní cyklus pohlížíme v celé jejich šíři.

Cokoliv děláme, děláme pro zákazníka. Orientace na zákazníka je srdcem filosofie naší společnosti.

Pracujeme ve flexibilních, mezioborových projektových týmech a v úzké spolupráci se zákazníky a partnery. Naši lidé využívají k úspěchu našich zákazníků všech svých zkušeností, znalostí, profesionality a odbornosti.

Znalosti a zkušenosti jsou hodnotné jedině tehdy, když se využívají flexibilně. Naši zaměstnanci vám přinášejí rozmanité zkušenosti z každého kouta mezinárodního automobilového průmyslu, od výrobců a dodavatelů po poradenské společnosti a další. Naši lidé dbají na kvalitu, jsou spolehliví a vždy k dispozici, díky čemuž můžeme dosahovat dokonalosti a servírovat ji s nemalou dávkou profesionality a velkým přídavkem zkušeností.

Znalosti a zkušenosti našeho personálu jsou umocňovány využíváním nejnovějších technologií, nástrojů a inženýrských procesů, číselných výpočtů, simulací a testování. Na základě toho jsme schopni vytvářet řešení šitá přesně na míru. Kombinací našich přesvědčivých schopností se špičkovým technickým vybavením se z revolučních myšlenek stává realita přinášející neuvěřitelné výsledky na místech, kde se to zdálo zhola nemožné.

Záruka absolutní důvěrnosti je pro společnost MBtech samozřejmostí.

world
Choose a language